Vad är nu detta?

Detta är i praktiken en ny blogg, som bara kommer att vara tillägnad den nya versionen av ”Stridens skönhet och sorg”, och arbetet på den. Materialet på min gamla författarblogg som handlar om detta projekt har migrerat hit.

Jag hoppas också att uppdatera den långt oftare än vad som var fallet med den gamla hybridbloggen, vilket inte bara är att se som en from förhoppning, dels för att vårarna brukar erbjuda en smula mer tid än höstarna, dels för att jag i slutet av maj lämnar min nuvarande tjänst som ständig sekreterare och då åter kan ägna mig åt skrivande.

Fortsättning följer

Så var ”Stridens skönhet och sorg 1914″ lyckligen förd i hamn. Och inne i sin andra tryckning. Arbetet på fortsättningen har pågått – av och till – sedan i somras. (Ryckigheten går inte att komma ifrån: jag styr inte över min tid i någon nämnvärd grad.) När jag kommer åt tittar jag på förstakorrekturet, och plockar med kartunderlagen. Planen är att ”Stridens skönhet och sorg 1915″ ska föreligga i februari nästa år. Vilket är på inget vis orealistiskt. Omslaget ser ut så här:

NOK_ENGLUND_1915_omslag_72

Nu i sinnevärlden

Så kom två lådor på posten, och med en något ovärdig brådska öppnade jag dem. Detta var innehållet:

friex_1914-2

Min första bok kom ut hösten 1988, och sedan dess har det blivit ytterligare tio – eller elva, beroende på hur man räknar. Med tiden infinner sig något man skulle kunna kalla rutin; andra skulle kanske säga att man blir en smula blasé. Må så vara. Vissa delar i den här processen från tanke till ting blir förvisso av med en del av sin laddning. Men att för första gången se en ny bok är dock alltid lika märkvärdigt.

Så ”Stridens skönhet och sorg 1914″ finns nu i sinnevärlden, i min egen bokhylla och i bokhandeln.

Första recensionsdag är satt till den 28 juli, den dag för etthundra år sedan då Österrike-Ungern förklarade Serbien krig.

Registrerande

Maj har varit en synnerligen intensiv månad och jag har haft fullt att göra i mitt ordinarie arbete. Men första volymen är nu i praktiken klar. En av de sista sakerna jag gjorde var att godkänna det nya registret, som för övrigt är alldeles utmärkt.

Iochmed att den ursprungliga boken givits ut i rätt många översättningar har jag kunnat jämföra registerkulturen i olika länder. (Jag vet, det är nördigt. Men ett riktigt bra register gör dock en bok så mycket mer användbar.) Resultatet överraskade mig själv. Jag antog att det tyska eller det brittiska registret skulle vara bäst – de sistnämnda har länge varit mitt ideal – men den finaste versionen var faktiskt den amerikanska, både i precision, hanterbarhet och detaljgrad. Och bokens nya register är mest att likna vid det sistnämnda.

register_foto_14

 

Tanken är – och här svindlar tanken – att sedan sammanföra samtliga enskilda volymregister till ett sammanfattande verksregister, antingen i den avslutande volymen ”Stridens skönhet och sorg 1918″ eller i form av en liten appendixvolym. Jag lutar åt den där lilla appendixvolymen, en tunn sak att inordna invid de andra, som ett slags avrundning. (Jag vet, det är nördigt. Men jag har jag saknat det i andra, omfångsmässigt liknande verk, som Claude Mancerons stora historia om förspelet till den Franska revolutionen.)

Det är som tidigare nämnts bara ”Stridens skönhet och sorg 1914″ som är helt klar. Alla övriga böcker kommer att kräver mer arbete, mer skrivande. Men det kommer gå. Inte minst för att så mycket sönderfaller i delar, möjliga att hantera en dag här och några timmar där, allteftersom tid bjudes.

Detta stora hobbyprojekt har under fem år varit ett slags livlina för mig, en glädjefylld påminnelse om min tidigare existens.

Detta med bilder

En av de saker jag inte var nöjd med i den ursprungliga svenska versionen av ”Stridens skönhet och sorg” var bilderna. Det fanns helt enkelt inte möjlighet att lägga ned den tid som krävdes, och många bilder blev inte alls så bra rent tekniskt som jag hoppats. Detta kommer att rättas till i den nya versionen. Bildmaterialet är helt nytt, och det på flera sätt än ett.

aaaa_bildarbete04-141

Målsättningen har varit att hitta bilder som inte varit använda tidigare, och som samtidigt håller en hög teknisk kvalitet.

Den som utfört huvuddelen av det arbetet heter Hedvig Rudling, som för övrigt just utkommit med en egen bok i Första världskriget, betitlad ”Djur i krigets öga”. Detta slit har bland annat fört henne till Bundesarchiv i Koblenz och bland annat där har hon funnit massor med nytt bildmaterial.

Ibland kan man luras av foton i äldre böcker att tro att fotografier från denna tid måste vara suddiga eller grovkorniga, men för det mesta är det istället reproduktionstekniken som brister. Originalen kan vara glasklara och inte sällan med en skärpa fullt jämförbar med den vi kan se idag. Det finns tillochmed färgfoton av enastående hög kvalitet – några av dem kommer att finnas i boken.

Ett bekymmer särskilt förknippat med den här volymen är att det är brist på riktigt bra foton från fronten. Orsaken är tvåfaldig: under 1914 arbetade journalister under extrema restriktioner, samtidigt som det var strängt förbjudet för militärer och andra att ta med sig kameror in i stridszonerna – båda dessa saker lättades så småningom upp.

Allt som allt blir det uppåt 100 helt nya fotografier. Det är svårt att välja.

Nummermagiskt

När tiden så tillåter sitter jag bland annat med korrekturet – ja, så långt har det hunnit. Och jag märker själv hur petig jag har blivit med åren. Sådant som fann nåd för mina egna ögon för ett antal år sedan gör inte längre det. Deleaturtecknen kryper fram över sidorna som svarta insekter, och jag tänker på min stackars redaktör och mejlar till förlaget och säger att det kommer bli nödvändigt med ett andrakorrektur.deleatur

I den nya versionen av boken har alltså antalet personer utökats, från 19 till 40. Varför just 40 och inte 45, eller 39?

Svaret är att det kunde det visst vara. Jag kan föreställa mig ett verk uppbyggt av 100 personer och deras upplevelser, men det är nog ogörligt på ett rent praktiskt plan. (Någon gång i början lekte jag med den lätt storhetsvansinniga tanken att skriva en text om varenda enskild dag, men insåg snabbt att det ej skulle gå. Tyvärr.) Grunden för hela företaget är det extramaterial jag skrivit till olika utländska utgåvor, plus en del annat som jag skrivit tidigare och lagt undan – som Musil. Men dessutom ska jag erkänna att det blev just 40 lite granna är en fråga om nummermagi – det är en jämn och bra siffra.

Sedan är de nya personerna ingalunda valda av en slump. Det handlar om att dra in ytterligare upplevelser i kraftfältet, nya och annorlunda, och sedan se vad de göra med de redan existerande. Det är min egen känsla vad gäller de utländska versionerna: var gång någon person har lyfts bort och någon annan lagts till har boken förändrats.

Arbetet på volym ett, 1914, fortsätter. Tidsplanen kommer att hålla.

Ny, utökad, reviderad

Med början 2014 kommer att ges ut en helt ny version av ”Stridens skönhet och sorg”, min bok om det Första världskriget från 2008:

sss_5vol1

I den ursprungliga svenska versionen fanns det 19 personer. I takt med att den blivit översatt till allt fler utländska språk har jag skrivit till nya människor, och i den nya ”Stridens skönhet och sorg” har antalet fördubblats, till 40. Och av en enda volym kommer det så småningom att bli fem, en per år, med början i augusti i år för boken som handlar om 1914. (Sedan ges 1915 års volym ut 2015 etc.)

Tanken att göra så här har länge föresvävat mig, men att den nya versionen skulle bli så här omfattande trodde jag nog inte. Men jag är glad över detta, då det innebär att experimentet förs till sin fullbordan.

Det finns lite mer information på min hemsida. Jag kommer också att skriva om arbetet här på bloggen. För även om högen ovan ser imponerande ut – ja, så kommer de att se ut – så bedrar skenet en aning. En hel del återstår att göra.

Dessutom är min tid mycket begränsad. Jag är alltjämt Ständig sekreterare. Låt oss kalla detta för ett hobbyprojekt.