Inför läsningen

Detta är förordet till volymen ”1918”:

Arbetet på detta verk har pågått – från och till – under mer än tio år. Iochmed denna den femte volymen är det hela fört till sin fullbordan. Vad som började som ett rätt lekfullt experiment i historieskrivning har växt – inte minst genom bokens spridning över världen – till något större. Ett experiment förblir det likafullt.

Av en slump skrivs dessa sista rader sittande högt uppe på ett hotell i Shanghai. När jag skådar ut över denna megastad fäster min blick på ett ofrånkomligt vis vid de stora och spektakulära skyskrapor som definierar platsen. Vore det inte för den aldrig sinande strömmen av bilar borta på den sexfiliga Yanan Road och för de drivande molnen på himlen skulle det kunna vara en bild, en målning, utan rörelse eller ljud. Men när jag lämnar det svala hotellet och ger mig ut till fots på de platankantade smågatorna i det som fortfarande kallas den franska stadsdelen, möter jag dofter, värme, människor, ansikten, liv, och de massiva monoliterna försvinner bak bladverket, förvandlade till ett slags abstraktioner i all sin tyngd. Men även om båda dessa vyer inte rymmer samma sanning är båda förvisso lika verkliga.

Detta är en skildring av historia på marknivå, av förflutenhetens infraordinära element. För jag tror att Siegfried Kracauer hade rätt, när han i sin kända essä ”Massornamentet” från 1927 skrev att en bedömning av en epok ”kan bestämmas på ett mer anslående vis utifrån en analys av dess oansenliga ytfenomen än från samma epoks analys av sig själv”. Av detta ska vi dock inte dra slutsatsen att mikro- och makroperspektiven utesluter varandra; de kompletterar. Och till historikerns redskap, ja plikter, hör onekligen abstraktionerna, de breda linjerna, det extrema fågelperspektivet. Samtidigt behöver den här blicken uppifrån fullständigas med vyn från det motsatta hållet. Den hjälper oss att komplicera och fördjupa bilden av verkligheten, en bild som i fallet med det första världskriget blivit alltför förenklad och tillrättalagd, drabbad av klichéer som på klichéers vis lägger sig i vägen för just det som de vill skildra.

Men kanske står historikerns viktigaste val ej mellan mikro- eller makroperspektiv? Kanske handlar det ytterst om vad man vill med sin historieskrivning.

Här står vi inför ett intressant dilemma, ett dilemma antropologen Claude Lévi-Strauss berörde i det avslutande kapitlet till ”Det vilda tänkandet”: ”Den biografiska och anekdotiska historien är den minst förklarande, men den är den rikaste ur informationssynpunkt eftersom den betraktar individerna i deras partikularitet och i detalj går in på vars och ens karaktärsnyanser, på den enskilda motivationens krokvägar och på de olika faserna i deras överväganden. [ … ] I förhållande till varje historieområde som historikern själv ger upp står dennes relativa val alltid bara mellan å ena sidan en historia som lär mer och förklarar mindre och, å den andra, en historia som förklarar mer och lär mindre.”

Många är de som genom årens lopp på olika vis varit inblandade i detta verks tillblivelse, och som jag inte kan undgå att tacka: Peter Luthersson och Richard Herold (den förstnämnde var min förläggare på Atlantis när projektet inleddes, den sistnämnde är den som gjorde det möjligt att förvandla det till ett fembandsverk hos Natur & Kultur), Anders Bergman (som fört det hela i hamn med stadig hand och aldrig sinande gott humör), Stina Peterson, Bo Svensén, Lena Albihn och Annica Nordin (som vid olika tidpunkter verkat som redaktörer – kära Stina finns tyvärr inte längre ibland oss), Maria Grum och Kjell Börjesson (som ritat alla kartorna), Hedvig Rudling (som letat fram alla foton), Niklas Lindblad (som presterat den grafiska formgivningen) samt givetvis Emma Gate och Jonas Axelsson (mina tidigare agenter).

Det är med en underlig blandning av lättnad och vemod jag nu lämnar detta verk bakom mig. En fas i mitt liv är till ända. Jag har ingen aning om vad som väntar, men jag är glad och tacksam för det som varit. Allt förändras, ingenting försvinner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s